Oljebedrifter danner nytt selskap for å drifte smartbyer

– Jeg tror dette kan bli veldig stort, sier Roxel-gründer Dag Meling.

OLJE OG ENERGI 10.10.2016 12:49 Av Ola Myrset
 

For mange bedrifter på Vestlandet har de siste årene handlet om å finne andre bein enn olje å stå på. En bedrift som har tatt den oppgaven alvorlig, er Roxel – som har snudd fra 80 til 20 prosent oljeandel.

Nå ser selskapet mot nok en ny næring, nemlig smartbyer. Sammen med bedriftene Petrolink og Delfi Data etableres selskapet Enablerhub. Nyvinningen ble lansert i forbindelse med Nordic Edge Expo-konferansen i Stavanger i forrige uke, et arrangement der smartbyteknologi og nye løsninger er det sentrale.

– Jeg tror dette kan bli veldig stort. Vi er villige til å satse mye penger på konseptet, sier Roxel-gründer Dag Meling.

Totalentreprenør

Det nye selskapet skal tilby tjenester innen alt fra innhenting av data til bearbeiding og utnyttelse av data for å utvikle smartere byer.

– Vi skal være en totalentreprenør for smartbyer, sier innovasjonssjef Pål F. Bang i Delfi Data.

I sommer skrev Sysla at Delfi Data hadde tatt initiativ til prosjektet Oil2City, der formålet er å bruke teknologi og tankegang fra såkalte integrerte operasjoner på sokkelen til å drive smarte byer.

– Tanken er at systemene som benyttes på sokkelen, også må kunne bidra til mer effektiv organisering av byer, sa Bang da.

Opptil 40 millioner

Nå er altså ideen ytterligere formalisert gjennom Enablerhub. I første omgang vil det nye selskapet ha fem medarbeidere. De tre eierbedriftene kontrollerer en tredjedel hver.

Dag Meling anslår at det vil være behov for mellom 20 og 40 millioner kroner for å få prosjektet på beina, penger som etter planen skal komme fra eierne og eksterne bidragsytere som Innovasjon Norge.

– Hva kan Roxel bidra med?

– Vi har bred erfaring med totalintegrering av rådata, brobygging mellom systemer og automatisering av infrastruktur. Dette vil være sentrale faktorer her, sier Meling.

Han mener Stavanger har mulighet til å bli en viktig klynge for smartbyteknologi, men at det da må handles.

– Hvis vi venter, kommer det noen andre og tar posisjonen. Det er nå vi har muligheten, sier han.

– Vi ønsker å skape en superklynge, et samfunn av flere klynger. Det ønsker vi å være i førersetet for-

Integrerte operasjoner

Også administrerende direktør Dag Nedrum i Petrolink tror potensialet er stort.

– Konseptet kan selges til byer, regioner, interkommunale selskaper og private aktører som ønsker mer effektiv drift. Vi skal levere kvalitetsinformasjon til våre kunder, sier Nedrum.

Han mener Petrolinks erfaring med integrerte operasjoner på sokkelen vil komme godt med.

– Vi er gode på samhandling og har jobbet med det i mange år. Nå tar vi den kunnskapen direkte inn i et nytt segment, sier Nedrum.