Delfi

Ekspertise gjennom 30 år Building a smarter world Ekspertise gjennom 30 år Building a smarter world

Delfi er

Delfi er et IT-teknologiselskap som leverer produkter og tjenester til næringsliv og offentlig virksomhet. Delfi bistår sine kunder og våre løsninger tilfører økt konkurransekraft gjennom automatisering, digitalisering og effektiv utnyttelse av store datamengder. Delfi har kompetanse og produkter som tilpasses for å kunne løse kundenes utfordringer, øke kundens omsetning eller effektivisere kundens forretning.

Delfi Smart

Delfi Smart oppfyller hver dag vår visjon «Building a Smarter World». Sammen med kunder og partnere utvikles nye produkter og tjenester tilpasset et krevende marked. Vi fokuserer vår satsning på produkt og tjenesteleveranser mot smarte byer og samfunn, inkludert rådgiving og innovasjonsideer for bedrifter som har produkter / tjenester som ønskes dreid mot disse. Vår innovasjonsprosess er kunde og markedsfokusert. Innovativ metodikk og digitale forretningsmodeller skaper spennende konstellasjoner i skjæringspunktet mellom kundebehov og forretningens leveranser. Delfi Smart skaper muligheter og konkurransefortrinn. Bli med på innovasjonsreisen!
Delfi Innovation

VI STYRKER BEDRIFTERS KONKURRANSEKRAFT

Vår transformasjon og innovasjonsreise har vi kalt Delfi Next. Det er et betydelig innovasjonsprogram for etablerte bedrifter hvor hurtig utvikling, testing og lansering av nye forretningsområder settes sammen. Gjennom vårt engasjement og samarbeid med X2 Innovation Center var Delfi tidlig pilot-kunde og har gjennomført innovasjonsprogram for digital helse og smart city. Begge er nå nye vekstområder for selskapet. La oss hjelpe deg med din transformasjonsreise til å bli mer innovativ og skape smarte løsninger. Gjennom våre analyser, workshops, teknologier og nettverk er vi bedre rustet til å støtte din transformasjonsprosess og setter deg i stand til å levere spennende fremtidige forretningsmuligheter.

Last ned brosjyre

DOCS - Delfi Open City System

BYENS TEKNOLOGISKE HJERNE

Innhenting av informasjon fra utallige kilder har bare en verdi om data kan tolkes, forstås, utnyttes og at aksjon tas maskinelt eller menneskelig. DOCS er operativsystemet som muliggjør samspill mellom mange typer informasjonskilder og gir reell nytte av store datamengder. De forskjellige funksjonene i DOCS smartstyrer byen og data presenteres til ønsket flate og muliggjør samhandling på tvers av kommunegrenser og offentlige tjenesteytere. DOCS benyttes i dag som smart-operativsystem for smartby responssentre i Asia, hvor det er mer enn 70 installasjoner.

Les mer

EnablerHub

ET GLOBALT SENTER FOR SMART-BY LØSNINGER

EnablerHub er et samarbeid mellom Roxel, Petrolink og Delfi som gjennom et stort partnerapparat skal fronte totalleveranser mot smarte byer og samfunn. EnablerHub har over 100 samarbeidspartnere som kan levere smarte løsninger til by og kommune, og som ser styrken i å kunne delta i prosessene og å tilby en komplett verktøykasse av løsninger og tjenester under en samlet fane. Sammen har vi samlet oss under visjonen «Et globalt senter for smartby-løsninger» med målsetting om å standardisere og eksportere smartby-teknologi til hele verden.

Les mer
Produkter og tjenester

Delfi har it-konsulenter med forretningsforståelse og høy it-kompetanse. Gjennom 30 år har Delfi levert gode løsninger som har gitt merkbar effekt for våre kunder på tvers av bransjer både lokalt og nasjonalt. Tilbakemeldingene vi får er at vi har høy teknologisk kompetanse, og er dyktige i krevende prosjekter. Vi tilpasser både eksisterende og nye løsninger som gir kunden og kundes kunde merverdi.MapTrends

BEDRE FORSTÅELSE AV REISEVANER

Unik teknologi og komplette data muliggjør nå visualisering av reisevaner og bevegelsesmønstre i elektroniske kart, filtre og rapporter. Store datamengder blir lett forståelige i MapTrends og vil gi sluttbrukeren unik innsikt i hvordan forflytninger av menneskemengder skjer. Ved å trekke opp et område i kartet kan detaljer hentes ut, og det er mulig å skille mellom gående, syklende, bilende og kollektivreisende. Gjennom historiske trender vil det være svært opplysende å kunne se før- og etter scenarier for befolkningens og andre besøkendes bevegelser. Delfi har sammen med UMS og strategisk viktige kunder utviklet fremtidens verktøy for beslutningsstøtte når viktige investeringer skal fattes.

Les mer

CabinWeb

ENKEL ADMINISTRASJON AV FIRMAHYTTER

CabinWeb spesialiserer seg på å levere tjenester basert på CabinWeb.net som er en foretrukket løsning for de største selskapene i Norge når det gjelder administrasjon og tilbud om feriebolig / bedriftshytte for sine ansatte. Selskapet har et bredt tjenestespekter for administrative og praktiske løsninger for bedrifter med egne hytter, tjenesteytere som leier ut leiligheter og ferieboliger, og privatpersoner som vil leie ut hytte til bedriftsmarkedet.

Les merCare4IT

PROAKTIV IT-DRIFT

Effektiviserende og innovativ driftstjeneste som håndterer IT-drift og brukerstøtte på en enkel, men sikker og proaktiv måte. Care4IT varsler når hendelser krever oppfølging, enten internett-forbindelse «forsvinner», om datamaskiner og annet nettverksutstyr krever vedlikehold eller annet ettersyn, samt hvis systemene svikter av varierte årsaker. Men det gir også mulighet til å være proaktiv med rådgivning og oppfølging. Ved hjelp av loggføring, informasjonsinnhenting og aktivitetsmålinger, får vi tilgang til informasjon som er nyttig for å gi kunden rask og riktig informasjon om endringer som bør utføres og investeringer som svarer til behov. Vi bruker også systemet til å varsle om lisenser og garantier som bør fornyes, sjekker at antivirusprogramvare oppdateres og at skanninger kjøres som planlagt. Det er også mye annet som foregår bak kulissene, og vi håndterer også sikkerhet for nettverket og systemene til de kunder som ønsker dette. Da unngår de å tape vital data og skuldrene kan senkes i forhold til farer som «CryptoLocker». Videre, gjennom funksjoner og oppgaveautomatisering utfører vi og systemet proaktiv feilretting og kan i mange tilfeller løse problemer uten kundens eller leverandørens innbefatning. Vi benytter sikkerhetsløsninger fra bransjeledende leverandører, og våre kunder er alltid oppdatert og beskyttet med Care4IT. En driftsavtale med Care4IT gir besparelse i tid, penger og mindre hodebry. Man blir langt mer effektive med tid til å fokusere på egen kjernevirksomhet. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon og eventuelt tilbud på en løsning tilpasset din bedrift eller organisasjon.

Les merAkerBPMicrosoft Gold Partner
AVG Technical Select Associate

Consultancy

ØKT FLEKSIBILITET TIL DINE IT PROSJEKTER

Vårt kompetansesenter hvor konsulenter som er spesialisert innen produktutvikling, integrasjoner, drift, 2. og 3. linje-support og prosjektledelse er organisert. Selskapet utvikler produkter beregnet for globale markeder og realiserer konsernets strategi gjennom innovasjon og nytenking. Våre konsulenter har kompetansen du trenger når du har prosjekter som krever prosjektledelse, driftsstøtte, integrasjoner eller utvikling av system- og programvare. Våre IT-konsulenter har god forretningsforståelse og høy IT-kompetanse. Gjennom 30 år har Delfi levert gode løsninger som har gitt merverdi for våre kunder, på tvers av bransjer.

IT-drift

EN ENKLERE HVERDAG

Vi leverer kostnadsbesparende IT-tjenester for din bedrift. Med smarte og innovative løsninger har vi proaktiv drift av våre kunders IT-utstyr. Vi hjelper også med anskaffelse av rett utstyr etter behov. Installasjon og oppsett samt god kundedialog sikrer fornøyde kunder og løsninger en kan leve lenge med. Vi retter oss mot SMB markedet, og har spesialister innen IT infrastruktur, IT anskaffelser, skytjenester, AV løsninger samt server og klientdrift. Selskapet er partner med Dell og Microsoft – samt AVG. Vi tar ansvaret for våre kunders systemer gjennom moderne, sikre og skalerbare driftsløsninger.


Våre kunder og partnere